Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych

20,00 35,00 

Zofia Leszczyńska

Autor: Zofia Leszczyńska
Tytuł: Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych

Zofia Leszczyńska, Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych

Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych to najnowsza książka Zofii Leszczyńskiej. Publikacja powstała w związku z odsłonięciem w dniu 1 marca 2015 roku Pomnika-Mogiły na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Książka zawiera opis więzienia na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954. Autorka opisała w niej również kilkadziesiąt sylwetek osób więzionych na Zamku Lubelskim oraz przedstawiła wykaz egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego wykonanych w okresie od października 1944 do stycznia 1954 roku. Książka zawiera również wykaz 191 osób upamiętnionych na tabliczkach-epitafiach na Pomniku-Mogile przy ul. Unickiej w Lublinie.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne Wojewody Lubelskiego / 5

Więzienie na Zamku Lubelskim 1944–1954 / 7
Żołnierze podziemia niepodległościowego skazani przez lubelskie sądy wojskowe w latach 1944–1955. Wybrane sylwetki zamordowanych więźniów Zamku Lubelskiego / 63

Sprawozdanie z poświęcenia Pomnika-Mogiły (Ks. kan. Stanisław Idziakowski) / 149

Wykaz egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego wykonanych w okresie od października 1944 do stycznia 1954 roku / 157

Wykaz osób upamiętnionych na mogile (w układzie alfabetycznym) / 185
Indeks osobowy / 195