Nowy Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną Zobacz większe

Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną

Nowy produkt

Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną

Więcej szczegółów

Joanna Aleksandra Kowalik

9788367064675

40,00 zł

Narastające zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdro­wot­nej (SPZOZ) oraz ograniczone środki na finansowanie potrzeb zdrowotnych wymuszały podejmowanie prób reformowania systemu ochrony zdrowia. Stwo­rzenie w warunkach gospodarki wolnorynkowej efektywnego systemu, który zaspokoi w optymalnym zakresie potrzeby zdrowotne społeczeństwa, to zadanie bardzo trudne. Koniecznością więc stało się wprowadzanie rozwiązań mających na celu umożliwienie podmiotom leczniczym zredukowania ich zadłużenia, a następnie efektywnego funkcjonowania w warunkach ograniczonej puli środków finansowych. […] Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy zostały zawężone do stacjonarnych podmiotów leczniczych (szpitali).

Brak recenzji klientów w tej chwili.

Napisz recenzję

Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną

Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną

Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną