Joanna Aleksandra Kowalik

Dr Joanna Aleksandra Kowalik

Nauczyciel akademicki w Instytucie Ekonomii i Finansów, Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomiki zdrowia, przekształceń własnościowych podmiotów leczniczych, analizy ekonomicznej oraz zarządzania projektami. W dorobku naukowym autorki znajduje się ponad 30 publikacji naukowych, głównie w recenzowanych czasopismach.