kuzminski-wojciech

Dr Wojciech Kuźmiński

Adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publi­kacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w książkach i artykułów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół gospodarki morskiej, gospodarki nieruchomościami oraz prognozowania gospodarczego. Jest współautorem licznych ekspertyz gospodarczych oraz członkiem Instytutu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie. Jako praktyk gospodarczy działa m.in. w Agencji Nieruchomości Rolnych (Pre­zes od 2008 roku), Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w latach 2007–2008), InfraParku S.A. Police (Prezes w latach 2009–2013) i Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (od 2013).