Diagnozowanie i prognozowanie działalności portowej

25,00 35,00 

Autor: Wojciech Kuźmiński
Tytuł: Diagnozowanie i prognozowanie działalności portowej

Autor „Diagnozowania i prognozowania działalności portowej” proponuje narzędzia diagnozowania i prognozowania działalności portowej, wybrane, autorskie narzędzia ilościowych badań (diagnoz i prognoz) oparte na statystyczno-ekonometrycznym wnioskowaniu. Publikacja przedstawia opracowania symulacyjne i oparte na sztucznych sieciach neuronowych podejście do prognozowania, w celu wspomagania działalności krótkodystansowych linii żeglugowych. Zaproponowana metodologia została przetestowana dla liniowej żeglugi dowozowej w regionie wschodniego Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Spis treści

Wprowadzenie i przegląd literatury / 7

Rozdział 1
Diagnozowanie działalności przedsiębiorstwa przeładunkowego (na przykładzie TPŚ Świnoujście) / 11

Rozdział 2
Mierniki efektywności wykorzystania majątku przedsiębiorstwa portowego / 23

Rozdział 3
Mierniki oparte na wielkościach przeładunków portowych / 31

Rozdział 4
Mierniki wynikające z realizacji strategii rozwoju / 43

Rozdział 5
Długookresowe prognozy przeładunków portów (na przykładzie portów Szczecin i Świnoujście) / 47

Rozdział 6
BDI jako narzędzie diagnostyczno-prognostyczne obrotów portowych / 79

Bibliografia / 91