Włodzimierz Toruń

Dr hab. Włodzimierz Toruń

Włodzimierz Toruń – literaturoznawca, historyk literatury, pracownik naukowy w Ośrodku Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Autor monografii: Wokół Norwidowej koncepcji słowa (Lublin 2003), Norwid o Niepodległej (Lublin 2013), Mapa podróży i wyobraź­ni. Studia o Juliuszu Słowackim (Kielce 2021) oraz studiów i szkiców dotyczących twórczości Norwida, Słowackiego, Kra­sińskiego, Kraszewskiego, Pola, Herberta.