Wieści z Warszawy

35,00 45,00 

Włodzimierz Toruń

Tytuł. Wieści z Warszawy. Cyprian Norwid a Powstanie Styczniowe
Autor: Włodzimierz Toruń

Włodzimierz Toruń, Wieści z Warszawy. Cyprian Norwid a Powstanie Styczniowe

O ile Powstanie Listopadowe Cyprian Norwid znał tylko z dziecięcych wspomnień, o tyle Powstanie Styczniowe przeżywał już jako doros­ły Polak, emigrant polityczny, pisarz świadomy swych narodowych obowiązków. Stojąc przed dylematem powrotu do ojczyzny i bezpośredniego udziału w czynie zbrojnym, Norwid w Paryżu chłonął wieści z Warszawy, śledził i komentował dramatyczne wydarzenia rozgrywające się w kraju. Zdarzenia te postrzegał w perspektywie ogólnoludzkiej, narodowej, ale też rodzinnej, osobistej.
Wiedzę o powstaniu Norwid mógł czerpać od uczestników wydarzeń w sposób bezpośredni lub pośredni. Istotna stawała się także korespondencja rodzinna. Źródłem wiadomości dla poety były także docierające do Paryża czasopisma krajowe oraz prasa obcojęzyczna głównie francuska.

fragment Wstępu

Spis treści

Tytułem wstępu / 7
Rozdział I – Ducha orężem / 9
Rozdział II – Echa walki / 69
Rozdział III – Philoctet powstania / 137
Rozdział IV – Defensor Poloniae / 169
Rozdział V – Myśl o niepodległości / 209
Posłowie / 241

Summary / 243
Bibliografia / 245
Indeks osób / 267