Tomasz Rolski

Tomasz Rolski

Urodzony w Lublinie, dziennikarz. Autor bada historię i losy ludzi, zwłaszcza w czasie dwóch wojen światowych i w okresie międzywojennym. Jako lublinianin pasjonuje się dziejami i zabytkami Lublina oraz historią jego mieszkańców. Szczególne miejsce w zainteresowaniach autora zajmuje Galicja. Szukając tematów do kolejnych publikacji, podróżuje do ciekawych miejsc w kraju i poza jego granicami. Z zamiłowaniem fotografuje zabytki i przyrodę. Jest au­torem zdjęć do wielu publikacji poświęconych sztuce.