Kamienica

45,00 

Tomasz Rolski

Autor: Tomasz Rolski
Tytuł: Kamienica

Tomasz Rolski, Kamienica

 

Książka młodego utalentowanego humanisty Tomasza Rolskiego pt. „Kamienica” to lektura niezwykle fascynująca, autentyczna i wpisująca się, poprzez swoją narrację osadzoną na historycznej ramie czterech pokoleń Rodziny Rolskich, nie tylko w dzieje miasta Lublina, ale również – z racji losów jej mieszkańców-bohaterów – w dzieje odrodzonej po pierwszej wojnie światowej Polski. Odtworzone z benedyktyńską dokładnością, z dokumentów archiwalnych i pamięci Babci autora, historie mieszkańców kamienicy pod adresem ul. Wieniawska 6 w Lublinie z dziewięciu minionych dekad – jak w soczewce oddają cały wachlarz zjawisk charakterystycznych dla wielokulturowej i wielowyznaniowej społeczności mieszkańców kamienicy: ich zmagań, dokonań i nadziei w odrabianiu pozaborowych strat w okresie II Rzeczypospolitej; walki o zachowanie własnej tożsamości w latach drugiej wojny światowej; nadziei na wolną Polskę w trudnych latach PRL-owskiej szarej rzeczywistości – naznaczonej szczególną niechęcią miejscowych czynników partyjnych do „intelektualnego bastionu” przy Wieniawskiej – aż po lata odzyskania pełnej wolności po upadku muru berlińskiego w 1989 roku.

(Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza)

 

Spis treści

Początki / 7
„Spółdom” / 13
Wieniawska / 19
Sąsiedzi / 29
Wspomnienie lata / 103
Wojna / 107
Ostlandstraβe / 111
Luftschutzraum / 113
Kwaterunek / 117
Bitwa o Lublin / 127
„Wyzwolenie” / 133
Lubelska Szkoła Teatralna / 143
Nowi sąsiedzi / 163
Teraźniejszość / 175
Posłowie / 177
Indeks osobowy / 179
Spis fotografii / 187
The Townhouse (streszczenie) / 190