dusza-sebastian

Dr Sebastian Dusza

Urodzony w 1971 roku w Legnicy. Ukończył Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy, dyplom magisterski i doktorski uzyskał w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół najnowszych teorii uczenia się i nauczania języków obcych, w szczególności języka niemieckiego w Polsce. Do tego dochodzą zainteresowania nie tylko składnią w ujęciu niemieckiego językoznawcy Ulricha Engela, ale i psycholingwistyką, neuro- i bio­lingwistyką oraz teorią komunikacji w podejściu prof. Michaela Fleischera.