Ryszard Bączek

Dr Ryszard Bączek

Urodził się w Warszawie, studia odbył w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie, gdzie w 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Po studiach rozpoczął pracę na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Doceniając znaczenie znajomości praktyki gospodarczej dla teorii ekonomii, podjął dodatkową pracę w przedsiębiorstwie ,,Ursus” w Warszawie. Był członkiem zespołu, który wdrażał nowoczesny w tamtym okresie system zarządzania przedsiębiorstwem pod nazwą Wewnątrzzakładowy Rozrachunek Gospodarczy (WRG). Przez większość swojego życia zawodowego pracował na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej, gdzie w ostatnich kilkunastu latach prowadził wykłady dla studentów studiów MBA.