Rynek (rodowód, istota, definicja i cechy)

20,00 35,00 

Ryszard BączekAutor: Ryszard Bączek
Tytuł: Rynek. (Rodowód, istota, definicja i cechy rynku)
ISBN: 9788365713612
Objętość: 182

Książka zawiera przejrzystą analizę rynku, wzbogaconą o wiele przykładów i komentarzy. To sprawia, że jest nie tylko dobrym podręcznikiem, ale również poradnikiem o niewątpliwych walorach praktycznych. Autor podjął bowiem ambitną próbę pokazania koniecznego w warunkach gospodarki rynkowej sposobu zachowania się każdego z nas. Aby zaspokoić własne, indywidualne potrzeby, musimy wchodzić w relacje wymienne z innymi osobami. Ważne jest więc, aby na naszą pracę wykonywaną dla innych osób był popyt, aby nasza praca się sprzedawała, gdyż wszelkie dochody w gospodarce rynkowej pochodzą jedynie ze sprzedaży, a nie z produkcji. Funkcjonowanie na rynku oparte jest na zasadzie wzajemności, a wszelkie relacje wymienne pomiędzy ludźmi mają charakter transakcyjny i rządzi nimi zasada ekwiwalentności. W gospodarce rynkowej niczego nie dostaje się za darmo (Ryszard Pazura)

Ryszard Bączek, Rynek

Spis treści

Wstęp / 9

Rozdział I
Gospodarka rynkowa / 21
1.1. Gospodarka naturalna / 21
1.2. Gospodarka rynkowa – definicja rynku 22

Rozdział II
Cechy gospodarki rynkowej / 31
2.1. Pierwsza cecha: gospodarka rynkowa oparta jest na podziale pracy / 31
2.2. Druga cecha: gospodarka rynkowa oparta jest na popycie / 46
2.3. Trzecia cecha: gospodarka rynkowa oparta jest na wolności i równości wszystkich uczestników rynku / 54
2.3.1. Rozumienie wolności / 54
2.3.2. Wolność a równość, rozumienie równości / 66
2.4. Czwarta cecha: mechanizm wolnych cen i jego funkcje regulacyjne / 73
2.5. Piąta cecha: praca w gospodarce rynkowej jest takim samym towarem, jak każdy inny towar / 80
2.5.1. Postęp techniczny a bezpieczeństwo pracowników i trwałość pracy / 91

Rozdział III
Infrastruktura rynku – wybrane składniki infrastruktury / 99
3.1. Zaufanie / 100
3.2. Etyka i moralność / 104
3.3. Edukacja / 107
3.4. Państwo i system prawa / 113

Rozdział IV
Krytyka i obrona rynku / 123
4.1. Prawa człowieka w gospodarce rynkowej / 137
4.2. Prawa naturalne człowieka – cechy i definicja praw naturalnych / 142
4.3. Prawa obywatelskie – cechy i definicja praw obywatelskich / 146
4.4. Alternatywy rynku / 153

Rozdział V
Zakres urynkowienia gospodarki / 157

Aneks / 167