Radosław Kucharczyk

Dr hab. Radosław Kucharczyk

Absolwent Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego. W swojej pracy badawczej skupia się na implantacji założeń europejskiej polityki językowej w polskim systemie edukacyjnym. W sposób szczególny interesuje go kwestia wielojęzyczności oraz kompetencji wielojęzycznej. Jest autorem licznych artykułów z zakresu dydaktyki nauczania języków obcych, programu nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów do nauki języka francuskiego. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Jest także koordynatorem merytorycznym w Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW oraz rzeczoznawcą podręczników do nauki języka francuskiego w MEN. Czynny nauczyciel języka francuskiego.