Z dziejów wystaw rolniczych

24,00 25,00 

 

Andrzej Przegaliński

Autor: Andrzej Przegaliński
Tytuł: Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie

Historia Lublina w ponad 120-letniej epoce zaborów to czas niesłychanie długi i w sposób oczywisty niejednorodny. Miasto odgrywające istotną rolę w dobie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w kolejnych latach zrazu przygasło, a następnie powoli i z trudem, rodząc się jakby na nowo, odzyskiwało utraconą pozycję. […] Wśród […] wydarzeń, które na trwałe zapisały się w historii miasta, przyciągnęły masową uwagę publiczności i rozsławiły imię grodu nad Bystrzycą, na pewno należy wymienić dwie wystawy – urządzoną w roku 1860 Wystawę Rolniczą oraz o cztery dekady późniejszą Wystawę Rolniczo-Przemysłową. Przedsięwzięcia te, dobrze znane historykom, nie doczekały się jak dotąd całościowego opracowania. Niniejsza publikacja, adresowana przede wszystkim do miłośników Lublina i Lubelszczyzny, stara się więc wypełnić tę lukę opisując oba wydarzenia na tle rolniczych przeobrażeń międzyrzecza Wisły i Bugu w XIX stuleciu.

Fragment Wprowadzenia

 

Spis treści

Wprowadzenie / 7

Rozdział I
Trzecia Wystawa Rolnicza / 9

Rozdział II
Wystawa Rolniczo-Przemysłowa / 57

Zakończenie / 129

Bibliografia / 135
Indeks nazwisk / 149
Indeks miejscowości / 156
Spis ilustracji / 160