Trudne sąsiedztwa. Polska – Ukraina a Rosja i Niemcy, tom 2

40,00 80,00 

Janusz Zajączkowski

Autor: Janusz Zajączkowski
Tytuł: Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. Tom 2

Janusz Zajączkowski, Trudne sąsiedztwa. Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. Tom 2 – Od autonomii galicyjskiej do drugiej wojny światowej

Drugi z czterech tomów serii Trudne sąsiedztwa. Ukraina i Polska a Rosja i Niemcy „Od autonomii galicyjskiej do drugiej wojny światowej”. Czterotomowa seria ma na celu uwypuklenie znaczenia stosunków polsko-ukraińskich na kanwie wspólnej historii oraz wpływów na nią sąsiadujących z Polską i Ukrainą imperialistycznych państw: Rosji i Niemiec.

Spis treści

Uwagi wstępne / 5

Rozdział I
Na przełomie wieków XIX i XX / 7

Rozdział II
Wojna światowa 1914–1918 / 157

Rozdział III
Niepodległość

Rozdział IV
Lata pokoju 1921–1939

Posłowie / 715

Wykaz skrótów / 751
Indeks osób / 757