The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions

45,00 

Kinga Lis

Autor: Kinga Lis
Tytuł: The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions

Książka „The Etymology of Nouns in Middle English Prose Psalter Renditions” („Etymologia rzeczowników w średnioangielskich prozatorskich tłumaczeniach Psałterza”) poświęcona jest analizie etymologicznej rzeczowników wykorzystanych w czternastowiecznych prozatorskich tłumaczeniach pierwszych pięćdziesięciu psalmów z języka łacińskiego na średnioangielski. Podstawowym jej celem jest weryfikacja utrwalonych w literaturze przekonań dotyczących warstwy językowej, a konkretnie etymologii doborów leksykalnych, czterech średnioangielskich przekładów: tłumaczenia Richarda Rolle’a, „Middle English Glossed Prose Psalter” („Średnioangielski prozatorski Psałterz z glosą”) oraz Psałterzy z dwóch tłumaczeń Biblii powstałych w kręgach wyklifickich. Autorka omawia także kwestie teoretyczne związane z teorią tłumaczeń oraz szczegółowo przedstawia badane teksty, osadza je we współczesnym im kontekście — językowym, kulturalnym, społecznym oraz historycznym — prezentując je jako jego odbicie.

 

Książka w języku angielskim

 

Table of Contents

Acknowledgments / 9
Introduction / 11

Chapter 1:
Middle English prose Psalters in the contemporary context / 15
Introduction / 15
1.1 Richard Rolle’s Psalter / 16
1.1.1 General information / 16
1.1.2 The structure of Richard Rolle’s Psalter and its implications / 18
1.1.3 Linguistic considerations / 23
1.2 Middle English Glossed Prose Psalter / 29
1.2.1 General information / 29
1.2.2 The structure of the Middle English Glossed Prose Psalter and its implications / 32
1.2.3. Linguistic considerations / 38
1.3 Early and Late Wycliffite Psalters / 40
1.3.1 General information / 40
1.3.2 The structure of the Wycliffite Bibles and its implications / 47
1.3.3 Linguistic considerations / 51
1.4 Biblical translation tradition and linguistic context of medieval England / 54
1.4.1 Preliminary issues / 54
1.4.2 Biblical translation culture / 57
1.4.3 Linguistic context / 64

Chapter 2:
Basic concepts and methodology / 67
Introduction / 67
2.1 The notion of borrowing / 68
2.1.1 The definition and time frames / 68
2.1.2 Typologies of borrowings / 73
2.1.3 Motivation behind the process / 76
2.1.4 Limitations on borrowability / 79
2.2 Methodology / 83
2.2.1 Latin source text / 83
2.2.2 Database creation / 85
2.2.3 Basis for the etymological classification / 91
2.2.3.1 Native items / 91
2.2.3.2 Romance items / 93
2.2.3.3 Old Norse items / 96
2.2.3.4 Middle Low German items / 98

Chapter 3:
The etymological make-up of the Middle English prose Psalters / 101
Introduction / 101
3.1 Richard Rolle’s Psalter / 102
3.1.1 Preliminary issues / 102
3.1.2 Nouns of native origin / 102
3.1.3 Nouns of Romance origin / 115
3.1.4 Nouns of Old Norse origin / 119
3.1.5 Nouns of Middle Low German origin / 120
3.1.6 Summary / 120
3.2 Middle English Glossed Prose Psalter / 121
3.2.1 Preliminary issues / 121
3.2.2 Nouns of native origin / 123
3.2.2.1 Nouns of native origin in the London manuscript of MEGPP / 123
3.2.2.2 Nouns of native origin in the Dublin manuscript of MEGPP / 132
3.2.3 Nouns of Romance origin / 141
3.2.3.1 Nouns of Romance origin in the London manuscript of MEGPP / 141
3.2.3.2 Nouns of Romance origin in the Dublin manuscript of MEGPP / 146
3.2.4 Nouns of Old Norse origin / 150
3.2.4.1 Nouns of Old Norse origin in the London manuscript of MEGPP / 150
3.2.4.2 Nouns of Old Norse origin in the Dublin manuscript of MEGPP / 150
3.2.5 Summary / 151
3.3 Early and Late Wycliffite Psalters / 153
3.3.1 Preliminary issues / 153
3.3.2 Nouns of native origin / 153
3.3.2.1 Nouns of native origin in the Early Wycliffite Psalter / 153
3.3.2.2 Nouns of native origin in the Late Wycliffite Psalter / 162
3.3.3 Nouns of Romance origin / 171
3.3.3.1 Nouns of Romance origin in the Early Wycliffite Psalter / 171
3.3.3.2 Nouns of Romance origin in the Late Wycliffite Psalter / 175
3.3.4 Nouns of Old Norse origin / 179
3.3.4.1 Nouns of Old Norse origin in the Early Wycliffite Psalter / 179
3.3.4.2 Nouns of Old Norse origin in the Late Wycliffite Psalter / 180
3.3.5 Summary / 180
3.4 Summary of the findings / 182

Chapter 4:
A discussion on the findings / 185
Introduction / 185
4.1 The interpretation of the data / 186
4.2 The reasons for the divergences between the translations / 195
4.3 The reasons for the widespread presence of loanwords / 203

Conclusion / 207

Appendix I / 213
Appendix II / 327
Sources / 329
References / 331
Summary / 347
List of Tables / 349
List of Charts / 351