Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych [12/15/7]

20,00 40,00 

Katarzyna Kwiek

Redakcja: Katarzyna Kwiek
Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych, „12/15” 7 (2015)

Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych, „12/15” 7 (2015), red. Katarzyna Kwiek

Współczesna dydaktyka języków obcych jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, co widać choćby poprzez wciąż wzrastającą liczbę chętnych do poznania konkretnego języka obcego ogólnego lub też w zależności od potrzeb któregoś z języków specjalistycznych. Rosnące wymagania rynku pracy, mobilność na różnych płaszczyznach życia czy też globalizacja sprawiają, że uczniowie są zainteresowani szybkimi i wymiernymi efektami nauczania przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich zdobyczy XXI wieku, co zmusza z kolei nauczycieli i specjalistów w dziedzinie dydaktyki do poszukiwania nowych metod nauczania. Szeroka gama zagadnień poruszanych przez autorów prac opublikowanych w niniejszym tomie, jest odpowiedzią na wielowymiarową rzeczywistość lekcji języka obcego.

Spis treści

Przedmowa / 7

Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Efficacité de nouvelles tendances dans l’enseignement / apprentissage du français : quelques observations à base cognitive / 9

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Model odwróconej klasy w procesie nauczania i uczenia się języka obcego / 19

Urszula Zemełko
Le projet de télécollaboration “Smala” – exemple de la pédagogie active en classe de FLE / 28

Tomasz Niestorowicz
Aplicación del modelo de análisis contrastivo en la didáctica de lenguas extranjeras / 45

Marlena Deckert
Nauczanie gramatyki języka francuskiego w rodzimym kontekście użytkowników języka polskiego / 55

Izabela Pozierak-Trybisz
Didactique de la grammaire contrastive franco-polonaise à base sémantique (projet d’élaboration des lectures bilingues pour les apprenants du Fle en version papier et électronique) / 62

Anna Traczyńska
Psychologiczne aspekty uczenia się wymowy języka obcego / 68

Liliana Kozar
Enseigner les sons du français au public polonophone / 80

Anna Kucharska
Lis et écris … de l’activité de compréhension des textes écrits à la production écrite / 91

Tatiana Musinova
Le texte publicitaire : quelle place accorder aux éléments linguistiques en cours de langue de spécialité ? / 107

Aleksandra Chrupała, Joanna Warmuzińska-Rogóż
Apprenons le français… à travers le Québec! / 118

Aleksandra Krauze-Kołodziej
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żywioły w języku, literaturze i sztuce włoskiej i polskiej” Convegno Internazionale “I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca”
(Sosnowiec, 6–8 listopad 2014) / 127