Katarzyna Kwiek

Dr Katarzyna Kwiek

Katarzyna Kwiek, doktor nauk humanistycznych, absolwen­tka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Lubelskiej oraz University of Minnesota. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków w Instytucie Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej główne zainteresowa­nia badaw­cze to: eurożargon, polityka językowa Unii Europejskiej, a także socjolingwistyka. Ostatnie publikacje poświęciła wpływowi poprawności politycznej na język jakim posługują się politycy unijnych instytucji.