Skompromitować Powstanie

28,00 

Jarosław Rabiński

Autor: Jarosław Rabiński
Tytuł: Skompromitować Powstanie. Zmagania komunistycznej propagandy z Powstaniem Warszawskim 1953-1956

Jarosław Rabiński, Skompromitować Powstanie

 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Powstanie Warszawskie było nie tylko jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Warszawy, ale odegrało też ogromną rolę w najnowszych dziejach Polski. Nieprzypadkowo w ostatnich latach kolejne rocznice jego wybuchu obchodzone bywają pod hasłem bitwy o Polskę. […] kolejnym znaczącym głosem w dyskusji na temat manipulowania pamięcią o Powstaniu Warszawskim jest książka dra Jarosława Rabińskiego.

Prof. dr hab. Jerzy Eisler

[…] książka Jarosława Rabińskiego jest ciekawym uzupełnieniem naszej wiedzy o trudnych doświadczeniach w dojściu do prawdy o Powstaniu Warszawskim, także wiedzy o funkcjonowaniu państwa totalitarnego i sięganiu przez nie do arsenału środków polityki historycznej.

Dr hab. Jacek Zygmunt Sawicki

Spis treści

Wprowadzenie / 7
Wstęp / 9

CZĘŚĆ I

Rozdział 1 – System propagandowy w państwie totalitarnym / 17
1. Wokół definicji pojęcia „propaganda” / 17
2. Rola propagandy w państwie totalitarnym / 25
3. System propagandowy PRL / 34

Rozdział 2 – Kłopotliwe powstanie / 39
1. Przed wybuchem powstani / 39
2. / Kto zdecydował? / 45
3. Przebieg, skutki i pierwsze oceny Powstania Warszawskiego / 48
4. Komunistyczne władze Polski wobec Powstania Warszawskiego przed 1953 rokiem / 51

CZĘŚĆ II

Rozdział 3 – Geneza i ocena Powstania Warszawskiego / 59
1. Geneza Powstania Warszawskiego / 59
2. Polityczne i wojskowe oceny Powstania Warszawskiego / 71
Rozdział 4 – Początek i upadek Powstania Warszawskiego / 77
1. Stan wyjściowy / 77
2. Walki w pierwszym dniu powstania / 83
3. Kapitulacja / 89
4. Straty walczących stron / 96

Rozdział 5 – Przebieg działań powstańczych / 99
1. Walki oddziałów Armii Krajowej / 99
1.1. Obwód I – Śródmieście / 100
1.2. Obwód II – Żoliborz / 107
1.3. Obwód III – Wola / 110
1.4. Obwód IV – Ochota / 110
1.5. Obwód V – Mokotów / 111
2. Działania bojowe innych organizacji wojskowych / 114

Rozdział 6 – Pomoc dla walczącej Warszawy / 121
1. Pomoc lotnicza / 121
2. Postawa Armii Czerwonej i 1. Armii Wojska Polskiego / 128
3. Rocznica / 134

Zakończenie / 141
Wykaz skrótów / 145
Bibliografia / 147
Indeks nazwisk / 155