Jarosław Rabiński

Dr hab. Jarosław Rabiński

Dr hab. Jarosław Rabiński, urodzony 1972, adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej KUL. Stypendysta Polonia Aid Foundation Trust. W 2010 i 2011 r. laureat konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie nauk humanistycznych. Autor monografii Konstanty Turowski 1907–1983. Życie, działalność, myśl społeczno-polityczna (2008), nominowanej do nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza, jak również licznych artykułów naukowych, poświęconych historii XX w. Jego badania koncentrują się na problematyce działalności politycznej partii chrześcijańsko-demokratycznych, polityce polskiej okresu II wojny światowej, zagadnieniu totalitaryzmu, propagandzie komunistycznej Polski.