Rzymskie prawo karne. Bibliografia

35,00 45,00 

Izabela Leraczyk

Tytuł: Rzymskie prawo karne. Bibliografia
Autor: Izabela Leraczyk

Bibliografia prac badaczy prawa rzymskiego w polskim piśmiennictwie naukowym. W swej strukturze „Rzymskie prawo karne. Bibliografia” koresponduje z układem przyjętym przez autorów w zbiorze „Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia” (pod red. Macieja Jońcy). Zamieszczono tam odesłania do licznych źródeł, ale zrezygnowano z cytowania literatury przedmiotu. Zasadniejsze wydało się uczynienie tego w odrębnym zbiorze. I tak się stało. Literatura zebrana w niniejszym dziele to sugerowany materiał, który wiąże się z konkretnymi hasłami umieszczonymi w Leksykonie i który do niego odsyła.