Izabela Leraczyk

Dr Izabela Leraczyk

Izabela Leraczyk – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL. W swoich badaniach koncentruje się wokół zagadnień z obszaru antycznego prawa międzynarodowego. Autorka monografii „Ius belli et pacis w republikańskim Rzymie” (2018). Współinicjatorka cyklu  „Warsztat historyka prawa. Kolokwia metodologiczne dla studentów i doktorantów”.

http://academia.edu/IzabelaLeraczyk