Remetz

25,00 

Jan Remetz

Autor: Jan Remetz
Tytuł: Remetz

Jan Yohay Remetz, Remetz

 

Jan Remetz (Piechocki) urodził się w Kaliszu, dorastał i ukończył szkołę średnią w Warszawie. Po opuszczeniu getta w 1942 roku ukrywał się, pracując jako strażnik w wojskowych obiektach okupanta. Brał udział w walkach z Niemcami do zakończenia wojny, najpierw jako członek organizacji podziemnej, później jako żołnierz WP. Służył w armii do 1951 roku.

 

Spis treści

Rozdział 1 – Kim byliśmy / 9
Rozdział 2 – Wrzesień 1939 / 31
Rozdział 3 – Październik i później / 52
Rozdział 4 – Getto 1941–1942 / 73
Rozdział 5 – Koniec i początek / 98
Rozdział 6 – Ksawerów / 114
Rozdział 7 – Znowu w Warszawie / 153
Rozdział 8 – Rok 1943 / 176
Rozdział 9 – Życie jest zawsze szare / 200
Rozdział 10 – Wspomnienia niebohaterskie / 221