Jan Remetz

Jan Remetz

Jan Remetz (Piechocki), urodził się w Kaliszu, dorastał i ukończył szkołę średnią w Warszawie. Po opuszczeniu getta w 1942 roku ukrywał sie, pracując jako strażnik w wojskowych obiektach okupanta. Brał udział w walkach z Niemcami do zakończenia wojny, najpierw jako członek organizacji podziemnej, później jako żołnież Wojska Polskiego. Służył w armii do 1951 roku. Studiował ekonomię w Warszawie i Paryżu, a także historię w Tel-Awiwie. Od 1957 roku mieszka w Izraelu.