Koniemłoty. Dzieje miejscowości i parafii. Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach

50,00 

Availability: Na stanie (może być zamówiony)

Joanna Nastalska-WiśnickaTytuł: Koniemłoty. Dzieje miejscowości i parafii. Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach
Autor: Joanna Nastalska-Wiśnicka

Chociaż Koniemłoty są jedną ze starszych miejscowości w regionie, a ich istnienie potwierdzone jest źródłowo od średniowiecza, nie były do tej pory przedmiotem szczegółowych badań historyków. Niewiele uwagi poświęcono także miejscowej parafii, która powstała nie później niż w połowie XIII wieku. Warto zatem wypełnić tę lukę […]

Fragment Wprowadzenia

Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach z 1846 roku autorstwa ks. Pawła Zygadlewicza, ówczesnego proboszcza, to dzieło w swej formie rzadko spotykane w archiwalnych zbiorach parafialnych. Nie ma charakteru kroniki, pamiętnika czy raptularza. Jest to bogaty zbiór uporządkowanych chronologicznie i tematycznie szczegółowych informacji dotyczących faktów i wydarzeń składających się na dzieje parafii. Wiadomości dotyczą zarówno najdalszej przeszłości kościoła i wspólnoty
parafialnej w Koniemłotach, jak i spraw bieżących, znanych piszącemu z autopsji. Zwłaszcza te ostatnie, pisane przez świadka opisanych wydarzeń, posiadają cenną
wartość świadectwa.

Fragment recenzji prof. dr hab. Aleksandry Witkowskiej OSU

 

SPIS TREŚCI

Dzieje miejscowości i parafii Koniemłoty / 7
Wprowadzenie / 7
1. Wieś Koniemłoty / 11
2. Zespół kościelno-klasztorny / 23
3. Parafia Koniemłoty / 32
4. Innowiercy na terenie parafii / 46
Bibliografia / 51

Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach (spisywana od 1846 roku przez ks. Pawła Zygadlewicza i jego następców) / 65
Nota edytorska / 67
Księga kościoła parafialnego w Koniemłotach / 79
[In nomine Domini Amen] / 79
I. Parafia Koniemłoty / 80
II. Kolacja kościoła / 82
III. Koniemłoty wieś / 82
IV. Parafia Koniemłocka, kiedy i dlaczego
pod zarząd zakonników przeszła / 96
V. Ludność parafii Koniemłoty z roku 1845 / 106
VI. Dziedzice dóbr do parafii Koniemłoty / 107
VII. Titulus Ecclesiae / 109
VIII. Kościół / 110
IX. Cmentarze / 117
X. Probostwo / 121
XI. Archiwum kościelne / 124
XII. Odpusty parafialne / 129
XIII. Bractwa parafialne / 130
XIV. Stacje / 131
XV. Inwentarze / 131
XVI. Szpital / 140
XVII. Zabudowania funduszowe / 142
XVIII. Zabudowania włościan funduszowych / 144
XIX. Sadzawki funduszowe / 147
XX. Grunta funduszowe / 148
XXI. Łąki funduszowe / 150
XXII. Ogrody funduszowe / 150
XXIII. Grunta poddanych funduszowych / 150
XXIV. Powinności włościan funduszowych / 151
XXV. Prawa funduszowe / 151
XXVI. Sumy kahalne / 156
XXVII. Obligacje za sumy kahalne / 158
XXVIII. Dziesięciny pieniężne – kompozyty / 160
XXIX. Dziesięciny wytyczne snopowe, teraz zamienione / 162
XXX. Objaśnienia do dziesięcin zamienionych / 164
XXXI. Przepisy przy układach dziesięcin / 167
XXXII. Fundusze upadłe i stracone / 175
XXXIII. Zagroda szpitalna / 178
XXXIV. Ciężary publiczne / 178
XXXV. Ciężary publiczne nadzwyczajne / 194
XXXVI. Szkoła w Koniemłotach / 196
XXXVII. Wypadki i zdarzenia nadzwyczajne / 199
XXXVIII. Rozkłady dziesięcin / 203
Lista duchowieństwa, które obsługiwało parafię koniemłocką z ksiąg miejscowych spisana / 220
Lista duchowieństwa zmarłego w parafii Koniemłoty / 228
Melioracja funduszów plebanii koniemłockiej od roku 1825 / 229
Descriptio Visitationis Canonicae in Ecclesia Koniemłoty [1895] / 258
Indeks wiadomości kościoła koniemłockiego dotyczących, tą księgą objętych / 260
Spis ilustracji / 263
Indeks osobowy / 265
Indeks geograficzny / 279