Katalog schematyzmów i rubrycel zakonnych

50,00 60,00 

chomentowska edyta

Autor: Edyta Chomentowska
Tytuł: Katalog schematyzmów i rubrycel zakonnych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

Rubrycele (znane też jako kalendarze liturgiczne, łac. directorium, łac. Ordo Divini Officii) zawierające przepisy i wskazania dotyczące odprawiania Mszy św. i odmawiania brewiarza są zaliczane do ksiąg ceremonialnych. Schematyzmy (występujące najczęściej również pod nazwami schematismus, elenchus, katalog, rocznik) to natomiast wykazy osobowe duchowieństwa jednostek administracji kościelnej. Są to tym samym druki urzędowe wydane za wiedzą i pozwoleniem przełożonego, mające charakter użytkowy. Zapewniają one dostęp do praktycznych informacji natury liturgicznej oraz organizacyjnej i administracyjnej określonym grupom odbiorców. Właściwymi ich adresatami
są przede wszystkim duchowni diecezjalni lub zakonni oraz personel pomocniczy (niekiedy świecki), jak organiści i kościelni pełniący pewne
funkcje przede wszystkim w duszpasterstwie diecezjalnym.

 

Spis treści

WSTĘP 17

Rubrycele i schematyzmy zakonne XIX-XXI wieku / 17
Geneza i charakter rubrycel i schematyzmów zakonnych / 21
Rubrycele i schematyzmy zakonne w księgozbiorze BU KUL / 24
Treść i układ rubrycel / 30
Treść i układ schematyzmów / 31
Elementy opisu bibliograficznego i wygląd zewnętrzny schematyzmów / 45
Konstrukcja opisu bibliograficznego Katalogu / 56

INTRODUCTION / 67

Rubrycles and religious schematisms of the 19th to 21st centuries / 67
Origins and nature of rubrycles and religious schematisms / 71
Rubrycles and religious schematisms in the book collection of BU KUL / 74
Content and layout of rubrycles / 80
Content and layout of schematisms / 81
Elements of bibliographic description and external appearance of schematisms / 94
Construction of bibliographic description of Catalogue / 105

Bibliografia / Bibliography / 115
Wykazy skrótów / Lists of abbreviations / 124

KATALOG SCHEMATYZMÓW I RUBRYCEL ZAKONNYCH / 127
I. AUGUSTIANIE / 127
I.1. Schematyzm generalny / 127
I.2. Prowincja Bawarsko-Niemiecka i Polska / 128
I.3. Prowincja Czeska / 129
I.4. Dom zakonny w Brnie / 133

II. BAZYLIANIE / 153
II.1. Schematyzmy generalne / 153
II.2. Prowincja Rumuńska / 167
II.3. Prowincja Węgierska / 168

III. BENEDYKTYNI / 169
III.1. Schematyzm Konfederacji Benedyktyńskiej / 169
III.2. Kongregacja Amerykańsko-Kasyneńska / 170
III.3. Dom zakonny w Admont / 171
III.4. Domy zakonne, w tym w Pannonhalma; domy zakonne w Břevnovie i w Broumovie / 171
III.5. Domy zakonne w Wiedniu i w Telky (Węgry) 176

IV. BONIFRATRZY / 179
IV.1. Prowincja Austriacko-Czeska / 179
IV.2. Prowincja Węgierska / 180

V. CYSTERSI / 181
V.1. Prowincja Austriacka / 181
V.2. Domy zakonne w Zric, Pilis i Pásztó / 182

VI. DOMINIKANIE / 183
VI.1. Prowincja Austriacko-Węgierska / 183
VI.2. Prowincja Węgierska / 184

VII. FRANCISZKANIE KONWENTUALNI / 187
VII.1. Schematyzm generalny / 187
VII.2. Prowincja w Królestwie Węgierskim / 188
VII.3. Prowincja Niemiecka / 189

VIII. JEZUICI / 191
VIII.1. Prowincja Angielska / 191
VIII.2. Prowincja Aragońska / 198
VIII.3. Prowincja Argentyńska / 203
VIII.4. Prowincja Argentyńsko-Chilijska / 203
VIII.5. Wiceprowincja Australijska / 207
VIII.6. Prowincja Austriacka / 209
VIII.7. Prowincja Austriacko-Węgierska / 213
VIII.8. Prowincja Belgijska / 219
VIII.9. Prowincja Betycka / 223
VIII.10. Prowincja Chicagowska / 227
VIII.11. Prowincja Dolnej Kanady / 229
VIII.12. Prowincja Dolnych Niemiec / 230
VIII.13. Prowincja Francuska / 237
VIII.14. Prowincja Galijska, Prowincje Galijskie (Francuskie) / 242
VIII.15. Wiceprowincja Górnej Kanady / 244
VIII.16. Prowincja Górnych Niemiec / 245
VIII.17. Prowincja Irlandzka / 252
VIII.18. Wiceprowincja (następnie Prowincja) Jugosłowiańska / 257
VIII.19. Prowincja Kalifornijska / 265
VIII.20. Prowincja Kanadyjska / 269
VIII.21. Prowincja Kolumbijska / 270
VIII.22. Prowincja Kastylijska / 273
VIII.23. Prowincja León / 276
VIII.24. Prowincja Litewska / 283
VIII.25. Prowincja Luzytańska / 284
VIII.26. Prowincja Lyońska / 287
VIII.27. Wiceprowincja Madurska / 291
VIII.28. Prowincja Marylendzko-Nowojorska / 292
VIII.29. Prowincja Meksykańska / 295
VIII.30. Prowincja Missouriańska / 298
VIII.31. Prowincja Neapolitańska / 302
VIII.32. Prowincja Niderlandzka / 307
VIII.33. Prowincja Niemiecka / 312
VIII.34. Prowincja Nowoangielska / 327
VIII.35. Prowincja Nowoorleańska / 329
VIII.36. Prowincja Południowej Belgii / 335
VIII.37. Wiceprowincja (następnie Prowincja) Południowej Brazylii / 336
VIII.38. Prowincja Północnej Belgii / 340
VIII.39. Wiceprowincja Północnej Brazylii / 341
VIII.40. Wiceprowincja Rumuńska / 342
VIII.41. Prowincja Rzymska / 343
VIII.42. Prowincja Sycylijska / 348
VIII.43. Prowincja Szampańska / 354
VIII.44. Wiceprowincja Środkowej Brazylii / 357
VIII.45. Prowincja Toledańska / 359
VIII.46. Prowincja Tuluska / 364
VIII.47. Prowincja Turyńska / 369
VIII.48. Prowincja Węgierska / 375
VIII.49. Prowincja Wschodnich Niemiec / 391

IX. KAPUCYNI / 395
IX.1. Prowincja Austriacko-Węgierska / 395
IX.2. Prowincja Wschodniej Kanady / 396

X. KARMELICI BOSI / 397
X.1. Zakony na Węgrzech / 397

XI. MARIANIE / 399
XI.1. Schematyzmy generalne / 399
XI.2. Prowincja św. Kazimierza i św. Stanisława Kostki / 412

XII. MISJONARZE / 415
XII.1. Schematyzmy generalne / 415

XIII. OBLACI / 419
XIII.1. Schematyzm generalny / 419

XIV. PALLOTYNI / 421
XIV.1. Schematyzmy generalne / 421

XV. PIJARZY / 425
XV.1. Schematyzmy generalne / 425
XV.2. Prowincja Czeska, Morawska i Śląska / 427
XV.3. Prowincja Węgierska i Siedmiogrodzka (Transylwańska) / 427

XVI. PREMONSTRATENSI (NORBERTANIE) / 429
XVI.1. Schematyzmy generalne / 429
XVI.2. Zakony w Cesarstwie Austriackim / 432
XVI.3. Cyrkaria Brabancka / 433
XVI.4. Domy zakonne: Jászov, Lelesz i Wielki Waradyn (Nagyvárad) – obecnie Jasov, Leles i Oradea / 434
XVI.5. Dom zakonny w Schlägl (łac. Plaga) / 434

XVII. SALWATORIANIE / 437
XVII.1. Schematyzmy generalne / 437

XVIII. SERCANIE / 439
XVIII.1. Schematyzmy generalne / 439

XIX. WERBIŚCI / 449
XIX.1. Schematyzmy generalne / 449

XX. ZAKON BRACI MNIEJSZYCH / 453
XXa. Zakon Braci Mniejszych Regularnej Obserwancji / 453
XXa.1. Prowincja Bośnia Srebrna (Bośniacka) / 453
XXa.2. Prowincja św. Władysława z siedzibą w Zagrzebiu / 454

XXb. Zakon Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji / 457
XXb.1. Prowincja Chorwacko-Kraińska/ 457
XXb.2. Prowincja Czech i Moraw / 458
XXb.3. Prowincja Węgierska / 459

XXc. Bracia Mniejsi / 464
XXc.1. Schematyzm generalny / 464
XXc.2. Prowincja Austriacka / 464
XXc.3. Prowincja Bawarska / 467
XXc.4. Prowincja Bolzańska / 471
XXc.5. Prowincja Bułgarsko-Wołoska, następnie Prowincja na Węgrzech (wcześniej Zakon Braci Mniejszych Regularnej Obserwancji) / 472
XXc.6. Prowincja Chorwacka / 475
XXc.7. Prowincja Cincinnati (USA) / 477
XXc.8. Prowincja Dalmacka (Chorwacko-Jugosłowiańska) / 478
XXc.9. Prowincja w Dalmacji / 479
XXc.10. Prowincja w Hercegowinie / 480
XXc.11. Prowincja Północnego Tyrolu / 481
XXc.12. Prowincja w Siedmiogrodzie (Transylwanii Węgierskiej) (wcześniej Zakon Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji) / 482
XXc.13. Prowincja w USA (pw. Najświętszego Serca Jezusa) / 484
XXc.14. Prowincja na Węgrzech, następnie na Słowacji (wcześniej Zakon Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji) / 485

XXI. ZMARTWYCHWSTAŃCY / 491
XXI.1. Schematyzm generalny / 491