chomentowska edyta

dr Edyta Chomentowska

Edyta Chomentowska ukończyła studia z zakresu administracji publicznej oraz historii. W 2016 r. obroniła dysertację doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Henryka Gapskiego z zakresu analizy źródłoznawczej schematyzmów zakonnych z ziem dawnej Rzeczypospolitej. Od 2004 roku pracownik Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W kręgu jej zainteresowań jest historia zakonów męskich na ziemiach polskich w XIX i XX w., patrocinia, geografia historyczna i geoinformatyka.