Epilog Pniewa

40,00 

Ewa Jabłońska-DeptułaAutor: Ewa Jabłońska-Deptuła
Tytuł: Epilog Pniewa

Ewa Jabłońska-Deptuła, Epilog Pniewa

Wspomnienia mojej żony z lat dziecinnych i z lat młodości przed podjęciem studiów uniwersyteckich, powstawały w ciągu długiego czasu. Ewa spisywała je w formie niedużych tekstów, często o charakterze oddzielnych obrazów – impresji. […] Traktowała je jako tekst otwarty – otwarty na to, co mogłaby sobie jeszcze sama przypomnieć, na to, co dorzucą inni żyjący świadkowie przedstawianej przeszłości, a także na uwagi i pytania ze strony własnych dzieci… […]
Jeśli nawet Autorka nie myślała zrazu o publikacji tekstu, było rzeczą naturalną, że zapisywane obrazy, impresje, przemyślenia zaczęły się z czasem układać w kształt książki. Namawiana przez bliskich Ewa zdecydowała się w końcu oddać do druku pewną ich całość zatytułowaną właśnie 'Epilog Pniewa’.

Czesław Deptuła

Spis treści

Słowo wstępne / 5
O Ewie Jabłońskiej-Deptule i jej ostatniej książce / 7
Wprowadzenie / 15
Moje Pniewo / 17
Na obrzeżach swojskości / 83
Epilog Pniewa / 125
Początek wojny / 129
Jesionowa / 137
Choroba / 148
Bezpieczeństwo – niebezpieczeństwo? / 157
Okupacyjna edukacja / 175
Śmierć Mamy / 180
Wojenny Szymanów / 185
Koniec Jesionowej – Jackowice / 220
Tułaczka / 225
Trójmiasto / 242
Moja problematyczna stabilizacja / 249
Spis ilustracji / 267