Ewa Jabłońska-Deptuła

Prof. dr hab. Ewa Jabłońska Deptuła

Prof. dr hab. Ewa Jabłońska-Deptuła (1931–2008). Od 1957 roku zatrudniona na KUL w Katedrze Historii Kultury Polskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1981–1989 przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL. Zaangażowana w rozwój „Kultury Niezależnej”, po okresie internowania wygłosiła w latach 1982–1989 około 700 wykładów w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Wiejskiego, Duszpasterstwa Akademickiego. Opublikowała około 300 pozycji, z których najważniejsze to: Przystosowanie i opór. Zakony męskie w Królestwie Kongresowym (Warszawa 1983), Współczesne zagrożenia rodziny (Lublin 1984), Kościół, religia, patriotyzm. Polska 1764–1864 (Warszawa 1985), Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński (Warszawa 1986), Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? (Paryż 1987), Rodzino, dokąd zmierzasz? (Poznań 1987), Świadectwo trwania. Błogosławiony Honorat Koźmiński (Niepokalanów 1990), Matka Elżbieta Czacka i dzieło Lasek (Lublin 2002).