Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie

40,00 50,00 

Andrzej Przegaliński

Autor: Andrzej Przegaliński
Tytuł: Tytuł: Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych

Przedstawiamy rozprawę dra Andrzeja Przegalińskiego, szczegółowo omawiającą dzieje i sytuację gospodarczą dóbr snopkowskich i ich kolejnych właścicieli. Książka została napisana w oparciu o niezwykle bogatą, wszechstronną podstawę źródłową rękopiśmienną i drukowaną i stanowi cenne opracowanie naukowe ukazujące, poprzez pryzmat dziejów i przemian we własności Snopków, znacznie szerszy wachlarz problemów i spraw dotykających wielkiej własności ziemskiej w okresie przed i po wprowadzeniu reformy uwłaszczeniowej. Lektura obowiązkowa dla wszystkich zajmujących się historią ziemiaństwa, lecz żywa, wyrazista i barwna narracja przykuje uwagę znacznie szerszego grona czytelników. Zapraszamy do lektury „Dworu ziemiańskiego na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych”.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp / 9
Prolog / 27

CZĘŚĆ I
W schyłkowym okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej / 33

Rozdział I
Zapomniana historia Snopkowa. Dzieje majątku nad Ciemięgą w epoce
Trzcińskich herbu Ślepowron (1755-1845) / 35

Rozdział II
Rozwiane złudzenia. Dzieje majątku za czasów Alberta (Wojciecha)
Wiercieńskiego herbu Ślepowron (1845-1854) / 87

CZĘŚĆ II
Wobec narodzin i rozwoju stosunków kapitalistycznych / 111

Rozdział III
Złote lata Snopkowa. Dzieje majątku w epoce Antoniego Bobrowskiego
herbu Bóbr (I) (1854-1895) / 113
Przed powstaniem styczniowym / 113
W okresie postyczniowego 30-lecia / 139

Rozdział IV
W okresie działów majątkowych. Dzieje dóbr w latach 1895-1901 / 213

Rozdział V
Dzieje majątku w epoce Kazimierza i Zofii Piaszczyńskich
herbu Ostoja (1901-1935) / 225
W schyłkowym okresie rosyjskiego panowania i w latach Wielkiej Wojny / 225
W Niepodległej / 280

Rozdział VI
Ostatni pan na Snopkowie. Dzieje majątku za czasów
Wacława Piaszczyńskiego (1935-1944) / 333

Epilog / 357
Zakończenie / 365
Bibliografia / 373
Spis tabel / 400
Spis ilustracji / 402
Wykaz ważniejszych skrótów / 405
Wykaz jednostek długości, powierzchni, masy i objętości przeliczonych
na współczesne nam miary / 407
Indeks osób / 408
Indeks miejscowości / 426