Diseurs de vérité. Conceptions et enjeux…

25,00 35,00 

Ewa Kalinowska

Autor: Ewa Kalinowska
Tytuł: Diseurs de vérité. Conceptions et enjeux de l’écriture engagée dans le roman africain de langue française

„Diseurs de vérité. Conceptions et enjeux de l’écriture engagée dans le roman africain de langue française” dr hab. Ewy Kalinowskiej („Mówiący prawdę. Koncepcje i wyzwania pisarstwa zaangażowanego we francuskojęzycznej powieści afrykańskiej”). Jest to refleksja nad pojęciem zaangażowania wyrażającym się w twórczości literackiej, a także podjęta pod tym kątem analiza wybranych powieści pisarzy afrykańskich, m.in. Yambo Ouologuema, Ahmadou Kouroumy i Raharimanany. Książka w języku francuskim.