Ewa Kalinowska

Dr hab. Ewa Kalinowska

Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na literaturze francuskojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem literatur krajów Afryki subsaharyjskiej oraz wysp Oceanu Indyjskiego.