Courriel vs courrier

30,00 45,00 

Elżbieta GajewskaAutor: Elżbieta Gajewska
Tytuł: Courriel vs courrier

Korespondencja tradycyjna a korespondencja mailowa: komunikacja pisemna w języku francuskim jako języku komunikacji zawodowej (Français de la communication professionnelle) w czasach nowych technologii. Temat podjętych badań wyniknął z potrzeby chwili. Przez długie lata nauczanie komunikacji pisemnej w przedsiębiorstwie oznaczało przede wszystkim wprowadzenie w tajniki korespondencji urzędowej i handlowej. Wskutek gwałtownego rozwoju nowych technologii tradycyjny list coraz częściej zastępowany jest przez jego cyfrowy odpowiednik, tak w życiu prywatnym, jak i w miejscu pracy. Umiejętność redagowania maili stała się kompetencją przydatną, lub wręcz niezbędną, na wielu stanowiskach. O ile jednak pracownik chcący opanować zasady tradycyjnej korespondencji łatwo znajdzie wskazówki – czy wręcz gotowe „wzory pism” – w jednym z wielu dostępnych na rynku poradników, o tyle korespondencja mailowa w sprawach służbowych nie doczekała się jeszcze wyczerpujących opracowań. Jednocześnie wiele publikacji na temat dyskursu elektronicznego widzi go jako odmienny sposób komunikacji, „hybrydę mowy i pisma”. Wspomniane tendencje, obserwowalne tak w języku polskim jak i w językach obcych, nie mogą być dłużej pomijane w kształceniu językowym pod kątem potrzeb zawodowych.

Fragment „Streszczenia”|Liste des sigles utilisés / 11
0. Introduction : présentation des raisons, des objectifs et de la méthodologie de la recherche / 13
1. Enseigner le(s) (F)LE en vue des usages professionnels : la discipline et son objet / 17
1.1. Les langues spécialisées (LS) : un objet fuyant / 18
1.2. La didactique sur objectifs spécifiques : une discipline en évolution / 28
1.3. Du côté de l’usage : des méthodologies florissantes pour un concept indécis / 37

2. L’analyse du discours appliquée à l’analyse des discours professionnels / 43
2.1. Le discours et ses acceptions dans les différentes sphères langagières / 45
2.2. L’analyse des discours spécialisés dans tous ses états / 48
2.3. L’analyse du discours et les disciplines connexes / 71

3. Pour une typologie de textes spécialisés / 81
3.1. Le texte spécialisé et ses propriétés / 82
3.2. Classer les textes et les discours / 94

4. Situer le courriel par rapport au courrier / 117
4.1. Courriel vs courrier : objectifs de la recherche et méthodologie choisie / 118
4.2. Courriel vs courrier : terminologie et typologie / 120

5. Le courrier et le courriel : des textes pour l’action professionnelle / 155
5.1. Définir le cadre énonciatif / 157
5.2. Assurer une réception aisée et univoque / 168

6. Le courrier et le courriel dans une perspective conversationnelle / 190
6.1. L’interaction épistolaire traditionnelle / 191
6.2. Le CL professionnel en tant qu’interaction verbale / 195

7. Le courrier traditionnel et électronique : des normes de politesse différentes ? / 216
7.1. Les dimensions de la relation interpersonnelle valorisées dans le CR et le CL professionnel / 217
7.2. Les échanges ritualisés : la demande / 238
7.3. La « culture électronique sans cravate » / 249

8. Le courrier professionnel : un champ générique en évolution / 254
8.1. Les genres du CR et du CL : des réponses provisoires à des contextes professionnels en mutation / 255
8.2. Analyser le courriel d’entreprise en vue de son amélioration et de son enseignement : quelques applications pratiques / 271

9. Conclusions / 304

10. Bibliographie / 310

11. Annexe : guides pour la rédaction du CR et du CL d’entreprise / 327

12. Streszczenie / 329