Boa. Bear. Boar. Wymowa angielska w parach minimalnych. Samogłoski

30,00 

Marcin Mizak

Autor: Marcin Mizak
Tytuł: Boa, bear, boar. Wymowa angielska w parach minimalnych – samogłoski

Marcin Mizak, Boa, bear, boar. Wymowa angielska w parach minimalnych – samogłoski

Książka Boa, bear, boar. Wymowa angielska w parach minimalnych – samogłoski jest podręcznikiem nauki wymowy samogłosek występujących w ogólnej brytyjskiej odmianie języka angielskiego, która wykorzystuje powszechnie znane zjawisko par minimalnych jako sposób na rozpoznawanie głosek, ich poprawną artykulację i prawidłowy zapis z wykorzystaniem zarówno symboli fonetycznych jak i tradycyjnej ortografii. Pary minimalne to wyrazy blisko brzmiące, które różnią się tylko jedną głoską. Polskie przykłady par minimalnych to góra-kura, karateka-karatega, szarotka-szarlotka, jeżyna-jarzyna, klacz-klucz, grupa-grypa. Słowa hat (kapelusz) i heart (serce), które różnią się zawartą w nich samogłoską /æ/ i samogłoską /ɑː/, to przykład pary minimalnej zaczerpniętej z języka angielskiego. Sam fakt, że w języku angielskim występują setki par minimalnych, skłania do tego, aby zjawisko to wykorzystać w nauczaniu tego języka, w szczególności jego fonetyki i semantyki, jako że pary minimalne z definicji związane są z wymową i znaczeniem słów.