Marcin Mizak

Dr Marcin Mizak

Dr Marcin Mizak – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i stosowanego. Od 2002 r. egzaminator Cambridge English oraz wykładowca na Ling­wistyce Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-­Skłodowskiej w Lublinie. Autor artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa i nauczania języka angielskiego; autor i współ­autor książek do nauki języka angielskiego. W 2017 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Uczestnik ministerialnego projektu Mistrzowie Dydaktyki w 2019 r.