Osman Firat Baş

Dr Osman Firat Baş

Osman Fırat Baş – ur. w 1969 r. tłumacz i historyk literatury. Absolwent Polonistyki Uniwersytetu Ankarskiego. W latach 1998–2017 pracował w Ambasadzie RP w Ankarze jako tłumacz. 

Od 2017 r. wykłada w Instytucie Filo­logii Słowiańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem publikacji z zakresu polskiej historii i literatury, m.in. studiów o Witoldzie Gombrowiczu i Wisławie Szymborskiej.

Przełożył na turecki Ferdydurke Witolda Gombrowicza, opowiadania Stefana Gra­bińskiego, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Zniewolony umysł Czesława Miłosza, dramaty Doroty Masłowskiej i Podróże z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego. W 2006 r. został uhonorowany listem gratulacyjnym MSZ RP za dorobek translatorski. Laureat Nagrody Honorowej Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki w świecie (2014). Laureat Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2015). Lau­reat Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego za przekład na nowy język (2016) i nagrody literackiej ZAiKS-u dla tłumaczy (2019).

Więcej informacji: http://slavic.amu.edu.pl/sylwetki-pracownikow/osman/

 

 Książki opublikowane w wydawnictwie Werset: Wandaćka