hendryk-michal

Dr Michał Hendryk

Dr Michał Hendryk, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół sprawozdawczości finansowej, wyceny przedsiębiorstw oraz szeroko pojętych finansów korporacyjnych. Od początku swojej pracy zawodowej skutecznie łączy wiedzę nabytą w procesie rozwoju naukowego z doświadczeniem zdobywanym w praktyce. W ciągu ostatnich lat uczestniczył w ponad 50 projektach konsultingowych realizowanych przez zespół prof. dra hab. Dariusza Zarzeckiego (w tym: Zarzecki i Wspólnicy sp. z o.o.) między innymi w obszarach takich jak finansowe due diligence czy wycena przedsiębiorstw.