Marian Kałuski

Marian Kałuski

ur. 1946 w Chełmnie – polsko-australijski dziennikarz, pisarz i historyk oraz podróżnik (zwiedził 90 państw).

Od 1964 r. mieszka w Australii. Naukowo bada dzieje Polaków w Australii i na świecie, historię stosunków polsko-żydowskich oraz Polaków na Ziemiach Wschodnich i dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

W latach 1974-1977 był redaktorem „Tygodnika Polskiego”; wraz z dr Zbigniewem Stelmachem w 1974 r. uratował pismo przed likwidacją (pismo ukazuje się po dziś dzień i jest jedynym tygodnikiem polskim w Australii). Publikował lub publikuje m.in. w „Wiadomościach Polskich”, „Przeglądem Katolickim”, „Kulturze”, „Wiadomościach”, „Dzienniku Polskim”, „Dzienniku Żołnierza”, „Tygodniku Polskim”, „Orle Białym” oraz „Gazecie Niedzielnej”, „Pisarze.pl”, „Tygiel” i „KWORUM. Polsko-Polonijnej Gazecie Internetowej”.

Współzałożyciel Studium Historii Polonii Australijskiej, którym kieruje od 1977 r. Dzięki jego staraniom Australia Post w 1983 r. wydała znaczek pocztowy upamiętniający zasługi Pawła Edmunda Strzeleckiego dla Australii.

Należy do Australijskiego Towarzystwa Historycznego, Związku Pisarzy Australijskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Australijskich oraz Australijsko-Chińskiego Towarzystwa Przyjaźni.

W 1990 r. został odznaczony Krzyżem Zasługi przez rząd polski na uchodźstwie; odznaczenie wręczone w 1991 r. w imieniu prezydenta Lecha Wałęsy, w 2006 r. Srebrnym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie, a w 2018 r. na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Orderem Krzyż Polonii Światowej Rady Badań na d Polonią (Warszawa). 

Źródło: Wikipedia