Marcin Cybulski

Dr hab. Marcin Cybulski

Dr hab. Marcin Cybulski – historyk ra­dzieckiej komedii filmowej, badacz twórczości wspomnieniowej Polaków zesłanych do Im­perium Rosyjskiego, tłumacz.

Studiował filo­logię polską i rosyjską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przez wiele lat pracował na uniwersytetach w Rosji (Briańsk) i na Ukrainie (Mikołajów). Od 2016 roku zatrudniony w Katedrze Translatoryki i Języków Słowiańskich KUL.

Autor książek: „Rosja i Ro­sjanie w pamiętnikach Polaków (1863–1918)”, Warszawa 2009; „ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa”, Toruń 2013; „Zygmunt Szczęsny Feliński. Pisarz i człowiek”, Warszawa 2015 oraz „Proszę przyjść jutro. Satyra antybiurokratyczna w komediach filmowych okresu ZSRR i PRL”, Lublin 2017.

Przełożył i opracował następujące pozycje książkowe: Я. Куновский, „Смоленское великолепие 1628 года”, Mediolan 2009; L. Pawliczenko, „Pani Śmierć. Najsłynniejsza snajperka frontu wschodniego”, Warszawa 2018; J. Nikołajew, „Czerwony snajper. Wspomnienia z frontu wschodniego”, Warszawa 2018 oraz G. Marjamow, „Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy”, Lublin 2019.

https://werset.pl/links/kremlowski_cenzor.php