Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy

25,00 35,00 

Autor: Grigorij Marjamow
Tytuł: Kremlowski cenzor. Stalin ogląda filmy

Polski przekład książki Grigorija Marjamowa winien był ujrzeć światło dzienne już co najmniej ćwierć wieku temu. Wydana w roku 1992 książka pod tytułem „Кремлёвский цензор. Сталин смотрит кино” jest pierwszą publikacją rosyjskojęzyczną powstałą po rozmontowaniu struktur Związku Radzieckiego, która w całości poświęcona została tylko jednemu aspektowi z życia dyktatora, a mianowicie jego ingerencji w radziecki przemysł kinematograficzny i proces powstawania filmów. Mimo że od publikacji książki Marjamowa minęło już niemal 30 lat, nadal pozostaje ona jedną z najważniejszych pozycji z zakresu filmoznawstwa i historii w upiornym okresie 30-lecia rządów Józefa Stalina (Marcin Cybulski).

Kremlowski cenzor

Spis treści

Od tłumacza (Marcin Cybulski) / 7
Nota o autorze (Ewelina Parafińska-Korybska) / 9
Zamiast przedmowy / 15
Część I / 21
Część II / 83
Bibliografia / 151
Indeks nazwisk / 153
Alfabetyczny wykaz filmów / 159
Spis fotografii / 162