Maciej Jońca

Dr hab. Maciej Jońca

Maciej Jońca (ur. 1978) – prawnik i historyk sztuki. Profesor prawa rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2015–2021 kierownik Katedry Prawa Rzymskiego KUL. W latach 2010–2017 wykładał prawo rzymskie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Rzymskie prawo karne bada od początku swej naukowej drogi. Wybranym jego aspektom poświęcił monografie „Parricidium w prawie rzymskim” (Lublin 2006), „Głośne rzymskie procesy karne” (Wrocław 2009) oraz „Przestępstwo znieważenia grobu w rzymskim prawie karnym” (Lublin 2013). Pod jego kierownictwem opracowano leksykon „Rzymskie prawo karne. Podstawowe pojęcia” (Warszawa 2022). Interesuje go także kulturotwórcza rola ius Romanum.