Maciej Jońca

Dr hab. Maciej Jońca

Maciej Jońca (ur. 1978) – prawnik i historyk sztuki. Miłośnik i popularyzator kultury antycznej. Autor przekładów z języka łacińskiego (łaciny uczył się jako wolny słuchacz w Instytucie Filologii Klasycznej KUL w latach 2002-2005). Stypendysta DAAD (pobyt semestralny w Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), arcybiskupa Mediolanu (pobyt semestralny w Università Cattolica del Sacro Cuore) oraz Fundacji Lanckorońskich (pobyt miesięczny w Universität Wien). Uczestnik staży naukowych m.in. w: Cambridge University, Edinburgh Law School, Università degli Studi di Trento, Universität zu Köln oraz Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Autor sześciu monografii i ponad stu artykułów poświęconych prawu rzymskiemu oraz formom jego oddziaływania na świat współczesny. Ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki.