Krystyna Szymankiewicz

Dr hab. Krystyna Szymankiewicz

Romanistka, adiunkt w Instytucie Roma­ni­styki Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy badawczej zajmuje się problematyką kształcenia nauczycieli języków obcych, skupiając się na zagadnieniach związanych z procesem uczenia się i rozwoju profesjonalnego, takich jak wykorzystanie refleksji, łączenie teorii z praktyką, rola teorii osobistych nauczycieli, rozwijanie kompetencji zawodowych. Inne obszary jej zainteresowań naukowych dotyczą strategicznego podejścia do uczenia się języków obcych oraz wielojęzyczności i wielokulturowości w glottodydaktyce. Jest autorką publikacji z zakresu nauczania / uczenia się języków obcych oraz pedeutologii w krajowych i zagranicznych monografiach i czasopismach. Wieloletni opiekun praktyk pedagogicznych w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Prowadzi także szkolenia doskonalące dla nauczycieli języków obcych.