krystyna furtak

Dr Krystyna Furtak

Krystyna Furtak jest jedną z najciekawszych postaci w środowiskach twórczych współczesnej Polski. Poetka nagradzana w licznych konkursach i należąca do lubelskiego oddziału Związku Literatów, malarka i graficzka, mająca w dorobku kilkadziesiąt wystaw w kraju i za granicą, absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II publikująca teksty z zakresu krytyki artystycznej, aktywna członkini w Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę.