Katarzyna Krzywińska

Dr Katarzyna Krzywińska

Katarzyna Krzywińska, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL (Katedra Historii i Nauk Politycznych). Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Oddział Chełm. Członek grupy badawczej „Inicjatywa Helwecka”, która prowadzi interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską. Kurator Koła Naukowego Studentów Stosunków Między­narodowych KUL w Tomaszowie Lubelsk