Joanna Szady

Dr hab. Joanna Szady

Dr hab. Joanna Szady, adiunkt w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Nowożytnej i Najnowszej (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II); specjalizuje się w badaniach nad strukturami parafialnymi Kościoła katolickiego w Polsce nowożytnej, historią książki oraz dziejami edukacji i opieki społecznej; autorka monografii poświęconej Księgozbiorom parafialnym w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku (Lublin 2008) oraz publikacji z zakresu historii Kościoła, oświaty i wychowania w Polsce.