Jan Maria Kłoczowski

Jan Maria Kłoczowski

Tłumacz z języka francuskiego, redaktor, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Swoje wiersze, oprócz tomików wydanych w Wydawnictwie Werset, publikował w „Toposie” i „Zeszytach Literackich”.