nawrolska-izabela

Dr Izabela Nawrolska

Adiunkt w Katedrze Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym: monografii, rozdziałów w książkach i artykułów oraz licznych opinii i ekspertyz wykonywanych na rzecz administracji centralnej i administracji lokalnej dotyczących wykorzystania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych. 

Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół finansowania sektora zdrowia, w szczególności w zakresie zdrowia publicznego (głównie profilaktyki chorób). W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu finansów, finansów samo­rządowych i zarządzania finansami publicznymi.