Arkadiusz Stasiak

Dr hab. Arkadiusz Stasiak

Dr hab. Arkadiusz Michał Stasiak, profesor KUL. Kierownik Katedry Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej IH KUL. Pełnomocnik Rektora KUL do spraw współpracy z Brazylią. Redaktor Naukowy „Roczników Humanistycznych KUL” zeszytu historia. W latach 2016-2018 Prodziekan do spraw studenckich Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Senator KUL 2016-2018.

Autor pięciu książek autorskich i 118 innych prac naukowych z zakresu historii myśli politycznej, historiografii, historii kultury i historii idei publikowanych w Polsce, USA, Holandii, Niemczech, Rosji, Hiszpanii i Słowacji. A także 28 redakcji oraz współredakcji książek i pism naukowych. Stypendysta między innymi Instytutu Historycznego Maxa Plancka w Getyndze i Rządu Austrii.

Zainteresowania naukowe:

Historia idei i wartości związanych z władzą oraz aktywnością polityczną w XVI-XVIII w.; teoria cywilizacji; kultura polska czasów nowożytnych; studia z zakresu staropolskiej wiedzy przyrodniczej i relacji pomiędzy kulturą a naturą; turystyka kulturowa; współczesna metodologia historii i historii idei, filozofia historii.

Hobby: 

Ekolog i birdwatcher współpracujący z licznymi towarzystwami ornitologicznymi, w tym The International Wader Study Group. Mistrz Polski w nazywaniu ptaków, w kategorii z opisu z 2021 roku.