Podróże kulturowe.

15,00 35,00 

Autorzy: Michał Czornak, Arkadiusz M. Stasiak, Dariusz Wajs
Tytuł: Podróże kulturowe

Przedstawiamy książkę Michała Czornaka, Arkadiusza M. Stasiaka i Dariusza Wajsa „Podróże kulturowe”, która inicjuje nową serię wydawniczą „Turystyka kulturowa”. Autorzy przedstawili trzy podróże: dwie, które miały miejsce w rzeczywistości, i jedną realizowaną w wyobraźni. W pierwszej części książki Dariusz Wajs opisuje podróż religijną, pielgrzymkę Mikołaja Radziwiłła do miejsc świętych. W jej trakcje doskonale wykształcony i przygotowany do podróży pielgrzym przeistacza się w zafascynowanego kulturą podróżnika. Drugą część książki stanowi tekst Michała Czornaka, w którym autor analizuje podróż Jakuba Sobieskiego do Italii. Ta pierwotnie edukacyjna wyprawa stała się także kulturową podróżą tak do sacrum, jak i profanum. Trzecia część książki, autorstwa Arkadiusza M. Stasiaka, przedstawia podróż kulinarną w poszukiwaniu smaku, która przynależy do sfery turystyki masowej i jest przykładem wyprawy starannie przygotowanej przez biuro podróży.

 

Spis treści

Wprowadzenie (Arkadiusz M. Stasiak) / 7

Dariusz Wajs
Nowe spojrzenie na Orient.
Pielgrzymka Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki do Ziemi Świętej 1582–1584 / 11

Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Sierotką i jego pielgrzymka / 13
Mozaika etniczna i religijna Orientu. Stosunki społeczne okiem niezależnego obserwatora / 32
Kultura łacińska na Bliskim Wschodzie w XVI wieku / 51
Kultura antyku w krajobrazie Bliskiego Wschodu / 52

Michał Czornak
Włoska podróż Jakuba Sobieskiego / 65

Arkadiusz M. Stasiak
Podróż w poszukiwaniu smaku / 113
Turystyka kulinarna – definicja fenomenu / 114
Nowe pomysły na poznanie dawnej kuchni / 121
Gotowane raki, czyli problem natury etycznej / 124
Poranna kawa czy poranna wódka? Tradycje, do których nie ma powrotu / 128

Indeks / 138
Spis ilustracji / 143