Aneta Bąk-Pitucha

Dr Aneta Bąk-Pitucha

Aneta Bąk-Pitucha, dr nauk humanistycznych, politolog, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Między­narodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Absol­wentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-­Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą kultury polskiego ziemiaństwa, a także myśli politycznej osób wywodzących się ze środowiska ziemiańskiego oraz tematyki z zakresu administracji publicznej, z uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Napisała wiele artykułów naukowych z tego zakresu. 

Jest członkinią Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego oraz Polskie­go Towarzystwa Nauk Politycznych.